Svenssonkräftan

Utsättning av kräftor

 
 
Svenssonkräftan har varit godkända av fiskhälsan sedan 1996. Fiskhälsan är en organisation som kontrollerar kräftorna från sjukdomar.
 
I ett vatten trivs kräftor bäst på bottnar som är fasta såsom ler, sand och sten bottnar. Det är enkelt att skapa gömslen genom att lägga i sten eller tegel men man bör tänka på hur djupt isen går. Ett bra djup brukar vara 0,5-1m där trivs kräftan bäst pga närheten till föda. På djupt vatten är risken större för syrefattigt vatten!
 
Vi utsättning av kräftor rekomenderar vi att satsa på yngel/mindre kräftor, då vi sett många lyckade resultat genom åren. Små kräftor har lätt att anpassa sig i nya miljöer,
i vlida vatten finns gott om mindre djur som ynglet kan äta.
En viktig faktor när man skall plantera in kräftor i ett vatten är tillgång till skydd för kräftorna. För småkräftor finns det obegränsat med skydd i naturliga vatten, det kan räcka med ett löv för att skydda sig från ett rovdjur! Ett yngel som kommer till ett nytt vatten är alltid på sin vakt till skillnad mot en stor kräfta från en odling som aldrig har mött fiender. Yngel i vatten är snabba och små och är svårare att ta för en fiende. Minken är inget problem för småkräftor då det är för lite mat för minken.
Vid utsättning av stora kräftor måste sumpning utföras, när större kräftor inte känner igen vattenkemin vandrar de iväg och försöker hitta det vatten de kom ifrån därför bör dem vara sumpade minst en vecka. Detta problemet har du inte när du planterar i yngel då dem söker skydd direkt istället för att hitta de vatten de kom ifrån.
 
För att få plantera ut svensk flodkräfta krävs tillstånd av länsstyrelsen, vilket inte brukar vara något problem.  Ansökan hos länstyrelsen är kostnadsfri.