Svenssonkräftan

Att Odla Flodkräfta

 
 
Det finns en del saker att tänka på innan man planterar ut flodkräftor. Ju bättre förutsättningar i en sjö desto bättre resultat.
För en lyckad utplantering krävs bra vattenkvalité där ph-värdet inte bör vara under 6,5. Ph-värdet brukar vara sämst under snösmältningen på våren. Man kan enkelt åtgärda detta genom att tillsätta kalk vid inlopp eller vid sidorna av sjöar.
 
Igenväxta sjöar och dammar kan bli ett problem på vintern då växterna dör. Nedbrytningsprocessen förbrukar syre, när det är gott om alger och växter i vattnet och dem bryts ner på en och samma gång och det blir dåligt med syre medför det att livet i vattnet dör. Detta gäller kanske främst mindre sjö/dammar.
 
Bra mat för kräftorna kan vara allöv, ärtor, potatis och viss fisk (mört, brax, och löja). Nitella är en växt som är mycket bra i samband med kräftodling som vi säljer i mån av tillgång!
 
För att ett kräftbestånd ska överleva i sjöar med fiender är det en viktig förutsättning att kräftorna kan gömma sig. Naturliga gömställen kan vara rötter, stenar samt håligheter. För att underlätta för kräftan att gömma sig kan man lägga tegel i vattnet, det är bra skydd för stora kräftor men även för kräftyngel. Kvalitéten på bottnen i en större sjö brukar variera, kräftorna trivs  på fasta bottnar där dem kan gräva hålor för att skydda sig.
 
Vi får ofta frågan gällande hur många kräftor man ska plantera in för att få ett livskraftigt bestånd av svensk flodkräfta. Det är en svår fråga men det handlar om förutsättningarna som finns i den sjö man planterar ut i. För att flodkräftan ska trivas i en sjö är viktiga faktorer bottenkvalitéten samt bra skydd. Mängden mat är ofta inget problem i en sjö men det som kan ställa till bekymmer för kräftan är mängden fiender. Alla sjöar har olika förutsättningar. Ta gärna kontakt med oss så berättar vi mer!
 
De farligaste fienderna i ett kräftbestånd är:
  • Mink - Minken är ett mårddjur, födan varierar men de äter främst kräft- och groddjur under sommartid. Att ha en minkfamilj boendes vid en sjö kan vara förrödande för ett kräftbestånd. Vid god tillgång till kräftor äter inte minken upp kräftan utan bara dödar dem. Minken kan ta upp till 200 kräftor om dagen. 
  • Vissa fåglar - Storskarv och häger är exempel på fåglar som är intresserade av kräftor. Dem lever främst på fisk men äter även grod- och kräftdjur.  
  • Fiskar – Gädda, abborre, ål och lake. Dessa fiskar är bra att försöka hålla tillbaka då de utgör ett hot mot kräftorna.

En romhona från odlingen